Wie zijn wij?

Samenwerken als sleutel

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) is dé regionale organisatie voor het sociaal domein in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. We zijn ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. Door onze krachten te bundelen, pakken we maatschappelijke opgaven doeltreffend op (Koersagenda Peelgemeenten). Daarbij staat de beste zorg en dienstverlening voor onze inwoners centraal op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimaregelingen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wie zijn wij?

Onze jonge, dynamische en ambitieuze organisatie GR Peelgemeenten bestaat uit zo'n 140 collega's. Kies je ervoor om te werken voor GR Peelgemeenten, dan kies je voor een bevlogen organisatie, waarin sprake is van een grote mate van autonomie en betekenisvol werk in een lerende omgeving. Onze medewerkers zijn het goud van onze organisatie, daarom investeren we veel in werkgeluk, opleiding en talentontwikkeling. De kernvaardigheden van onze medewerkers zijn: klantgerichtheid, aanpassingsvermogen, samenwerken en verantwoordelijkheid.

Wat doen wij?

Alles wat wij doen moet bijdragen aan betere zorg en dienstverlening aan de inwoners van vijf Peelgemeenten. GR Peelgemeenten ontleent daaraan haar bestaansrecht. Om die kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen leveren aan gezinnen, kwetsbare groepen en mensen die ondersteuning nodig hebben, werkt een groot aantal professionals in de keten samen vanuit verschillende disciplines. Een voorbeeld: om als gezinscoach de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare gezinnen is een soepele samenwerking van belang met onder meer het gebiedsteam en zorgaanbieders. Daarnaast moeten systemen en processen op orde zijn (ict, data) en is het zaak dat kaders helder zijn (beleid, kwaliteit, financiën, inkoop etc). Een inwoner met een beperking heeft weer ondersteuning nodig vanuit andere disciplines die ook weer aan de achterkant goed georganiseerd moeten zijn.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

Om samen te kunnen zorgen voor een hoogwaardige dienstverlening aan de inwoners van onze vijf Peelgemeenten is GR Peelgemeenten georganiseerd in drie onderdelen: opgavegericht & programmatisch werken, dienstverlening & excellent werkgeverschap en bedrijfsvoering & advies. De drie organisatie-onderdelen staan nauw in verbinding met elkaar en onze omgeving. Snel schakelen en elkaar actief opzoeken is in elke functie en rol essentieel om toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Peelprincipes

Binnen onze organisatie werken we vanuit de volgende principes:

  • Wij werken vanuit de gezamenlijke visie 'Samenwerken door Samen Werken' aan maatschappelijke opgaven (Koersagenda Peelgemeenten).
  • Wij staan voor hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners.
  • Wij focussen op leren en (talent)ontwikkeling.
  • Wij zijn verbinders en in staat te werken in wisselende rollen.
  • Wij geven ruimte, vertrouwen en aandacht aan elkaar.
  • Wij werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en initiatie.

Rol van de OR

Een ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel gesprekken voeren met de werkgever over organisatievraagstukken. Hoe heeft de OR vorm gekregen binnen GR Peelgemeenten en welke rol heeft de OR bij actuele organisatieontwikkelingen? Bekijk het in onderstaande video van de SER (Sociaal-Economische Raad), waarmee de OR-aanpak van GR Peelgemeenten landelijke aandacht heeft gekregen. Aan het woord zijn Catharine Verberne (algemeen directeur) en Esther Merlo (beleidsadviseur, programmaleider en voorzitter van de OR).

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Bekijk ook de vacatures in de regio op Peelbanen of meld je aan voor een Job Alert en ontvang vacatures per e-mail! Ben je op zoek naar een inhuuropdracht? Kijk dan op de Inhuurdesk Noord-Brabant.

Meer vacatures open_in_new