Interview met Janneke Romme

Peelgemeenten

Profielfoto van Janneke Romme

Janneke Romme

Gezins- en jongerencoach

"Er is echt waardering voor jouw inzet. GR Peelgemeenten is een organisatie waarin je je mag ontwikkelen en dit wordt ook aangemoedigd."

Welke functie vervul je en waar bestaan je werkzaamheden uit?

Ik ben werkzaam als gezins- en jongerencoach in het gebiedsteam in Asten. Als gezins- en jongerencoach kom je bij gezinnen waar zorgen of problemen met kinderen zijn. Dat kan enkelvoudige problematiek zijn bijvoorbeeld als kinderen moeite hebben met luisteren, bang zijn of niet naar school willen. Maar ook problematiek die groter en ingewikkelder is zoals het opgroeien in een onveilige situatie of kinderen die het criminele circuit in gaan.

In de meeste gevallen kunnen wij zelf ondersteuning bieden aan de gezinnen, maar in anderen gevallen verwijzen we ook door naar het voorliggend veld. Denk dan aan maatschappelijk werk of een jongerenwerker of we verwijzen door naar zorgaanbieders als er intensievere hulpverlening nodig is. We zorgen dan voor een beschikking om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Het komt ook voor dat de hulpverlening niet van de grond komt en dan werken we weer samen met de Raad voor de kinderbescherming of de rechtbank. In alle gevallen volgen en toetsen we het hele traject.

Waar word je enthousiast van in je werk?

Juist de uiteenlopende vragen en diversiteit aan zorg die je tegenkomt. In het ene gesprek kun je ouders ondersteunen in hun opvoedrol en in een ander vraagstuk moet je toezien op de veiligheid van het kind. In alle gevallen is het doel dat de situatie voor het kind verbeterd wordt. Dat staat uiteraard wel in verbinding met de omgeving van het kind, denk aan ouders, school, sportvereniging en vrienden/vriendinnen. Je probeert als gezins- en jongerencoach altijd naast de ouders te staan in het traject. Dat zijn de belangrijkste personen voor kinderen.

Hoe is het om te werken voor GR Peelgemeenten?

Als hulpverlener is het bijzonder om in een ambtelijke functie te werken. GR Peelgemeenten is een prettige werkgever om voor én mee te werken. Er is veel ruimte om het samen te doen. De organisatie straalt in alle facetten veel gedrevenheid uit, heeft vertrouwen in haar medewerkers en is trots op het werk dat geleverd wordt. Er is veel ruimte om het samen te doen als organisatie, als team en als regio. Je bent als medewerker dan ook echt gedreven om daar bij te horen en om mee te denken in hoe we de dienstverlening voor onze inwoner kunnen verbeteren. Daar is dan ook alle ruimte voor. De organisatie is ook niet voor niets zo ambitieus in haar plannen en de koers die we varen met alle gebieden. GR Peelgemeenten heeft geen volgende maar een proactieve houding en dat komt overal terug. Er is aandacht voor jou als individu, want als jij goed in je vel zit, kun jij ook goed je werk doen. De organisatie doet er alles aan om dat te faciliteren.

Waarom is GR Peelgemeenten dé plek om voor te werken?

De organisatie staat midden in de regio. Het dorpse karakter zorgt voor korte lijnen, waardoor er een goede onderlinge afstemming is met GR Peelgemeenten, de eigen gemeente en de andere gebiedsteams en dat is prettig binnen onze functie. Daarnaast is het een organisatie waarin je je mag ontwikkelen en dit wordt ook aangemoedigd. Er is echt waardering voor jouw inzet.

Welk moment vergeet je niet snel?

Jongeren of hun ouders die al een lange geschiedenis aan hulpverlening hebben en het vertrouwen hierin verloren zijn. Het is bijzonder hen het vertrouwen te geven en dit terug te mogen krijgen en zo een goede samenwerkingsrelatie opbouwen. Dat geeft je werk zoveel voldoening.

Wat wil je een nieuwe collega meegeven?

Die wil ik graag feliciteren, je bent werkzaam bij deze mooie club. Ben jezelf en pak de kansen die er zijn om jezelf te ontwikkelen en om je kennis en ervaring verder te laten groeien voor onze regio.